Vybavení servisu

Náš servis disponuje řadou značkových přístrojů a zařízení pro diagnostiku i vlastní servisní práce.Náš servis.

Dílna

Diamand
pro diagnostiku řídících jednotek.


Osciloskop
pro měření elektrických veličin v čase.

Sada pro zjišťování stavu vysokotlakého čerpadla

Sada na výrobu brzdového potrubí

Pracoviště pro kontrolu a opravy vstřikovacích trysek comon-rail

Stolice na čištění a testování benzinových vstřiků